ALTA GROUP celebrates  its 25th anniversary.

ALTA GROUP Celebrating 25 years

The ALTA GROUP was founded 25 years ago by its owner and CEO Frank Vergunst. This milestone was marked by a reception in the loft of one of the RDM buildings in the Rotterdam harbour. These buildings eradiate industrial development as they host a large number of start- and scale-ups, therefore matching nicely with the activities of ALTA. The reception was well attended: representatives from national and provincial government entities, universities, Port Authorities, current and former commercial partners came to congratulate Frank.
ALTA is currently working on the development of a pilot plant in Zeeuws Vlaanderen, the Mosselbanken. Paulinaschor, a nature reserve that is managed by Het Zeeuwse Landschap, is located next to this site. Frank is committed to preserving, but also developing Nature.  Therefore he encouraged those who considered a gift to make a donation for the preservation of this nature reserve instead. The result was a substantial amount of money, for which Frank is very grateful.

It was an animated gathering, the more so as many attendees knew each other through the various networks.

ALTA GROUP Celebrating at the RDM building in the Rotterdam harbour

AVS Belgium interviews CEO Frank Vergunst

Our CEO Frank Vergunst was interviewed bij AVS in Belgium about the pilot plant that is planned in Terneuzen. In the article that was published on their website, they mention how innovative our project is and the jobs that our project will create in Terneuzen. They also suggest that our pilot plant will be built just over the border with Belgium, which can create collaborations with companies in the harbour of Gent.

The full article, including the video of the interview can be viewed on the website of AVS (in Dutch).

EU-money helps Zeeland with switch to circulair chemistry

Today, ALTA got the good news that she will receive a JTF-subsidy. With this, we can finance the next phase of our project. This obviously leaves us proud and happy.

On the occasion of ALTA getting the JFT-subsidy, Stimulus wrote the following press release (in Dutch):

Terneuzen, 27 juli 2023 – De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost kan rekenen op 58,5 miljoen euro Europese steun om de economische en sociale gevolgen van de overgang van fossiele naar groene industrie op te vangen. ‘CO2-hergebruik in een cyclische carbonaat’ is het eerste project in deze regio dat een subsidie in de wacht sleept uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin dit jaar van start gegaan is. Daarbij ontvangt het project ook nog financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de subsidie van €1.803.439,- gaat het Goudse bedrijf Alta Innovation Support een pilot opzetten op Valuepark Terneuzen om CO2 en gassen uit de chemische industrie in de regio om te zetten in een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen.

3D tekening plant Alta

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is blij dat dit project van start gaat: “De technische ontwikkelingen binnen deze pilot leveren een grote bijdrage aan circulariteit en de circulaire chemie in de regio. Het project draagt hiermee bij aan de doelstellingen van het JTF en krijgt daarom ook deze subsidie, waarmee met hulp van Europa, de transitie in onze region een stukje verder geholpen wordt.”

CO2 omzetten in waardevolle chemicaliën

De economie van Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost draait voor een belangrijk deel op koolstofstromen van fossiele oorsprong. Met het oog op de toekomst zijn industriële spelers echter bezig met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën. De opslag van CO2 en omzetting daarvan in waardevolle chemicaliën, oftewel Carbon Capture and Utilisation, is een veelbelovende methode voor de klimaattransitie, omdat hierbij de uitstoot afneemt en de koolstof als grondstof een deel van de oplossing wordt.

Frank Vergunst, oprichter van Alta: “Onze missie is om de chemische industrie substantieel te vergroenen. Daarom heeft Alta in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoek naar chemische processen die onderdeel kunnen zijn van een circulaire economie. Het gebruik van CO2 en afval biomassa als hernieuwbare hulpbronnen voor waardevolle producten en materialen is zeer wenselijk om verschillende productieketens groener te maken.”

Stapsgewijs productieproces opschalen

Bij traditionele productiemethoden kan CO2 nog niet opgeslagen worden. Daardoor is er veel CO2-uitstoot. Alta heeft een innovatieve chemische technologie ontwikkeld die CO2 en epoxiden, een petrochemisch bijproduct, om kan zetten in een belangrijke grondstof voor lithium-ion batterijen. Epoxiden zijn gassen die veilig moeten worden verwerkt, dus voordat deze installaties op grote schaal worden gebouwd, is het essentieel om ze eerst op kleine schaal te testen.

Frank Vergunst licht toe: “Alta gaat een pilot plant bouwen in Valuepark Terneuzen waar we de zelf ontwikkelde productiemethode demonstreren en op een veilige schaal het proces voor de productie van cyclische carbonaten testen en valideren. In deze pilot wordt procesdata gemeten en geanalyseerd zodat het proces nauwkeurig gemodelleerd kan worden en we veilig verder kunnen opschalen. Dit project vormt een essentiële stap in de ontwikkeling die een innovatie in de chemische industrie dient te doorlopen om tot een commercieel vatbaar eindproduct te komen. Door de JTF-subsidie kunnen we dit sneller realiseren.”

Betekenis voor de regio

Frank Vergunst is van mening dat dit nieuwe proces bijdraagt aan de transitie die de koolstof-intensieve industrie in Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost zal gaan maken naar een groene chemie. Hoogopgeleid (technisch) personeel is daarbij ook van belang. Daarom werkt Alta nauw samen met Zeeuwse Kennisinstellingen, zoals de HZ University of Applied Science en het University College Roosevelt. “We willen een actieve bijdrage leveren om van de sector en diverse kennisinstellingen in Zeeland een Centre of Excellence te maken.”

Ondersteuning vanuit de regio

Alta kan ook rekenen op steun van de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Frank Vergunst: “Het participatiefonds van Impuls Zeeland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze groei. Op onze beurt kunnen wij nu met dit project bijdragen aan de groei van de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.”

Just Transition Fund

Om in 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, zijn grote veranderingen nodig op het gebied van energiegebruik en het verminderen van CO2-uitstoot. Deze veranderingen kunnen grote sociale en economische gevolgen hebben voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele industrieën. Daarom stelt het Europese Just Transition Fund (JTF), het ‘fonds voor een rechtvaardige energietransitie’, subsidie beschikbaar. De overgang naar een klimaatneutraal Europa biedt dus kansen voor deze regio’s. Een energietransitie is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de ondernemer, de werkgelegenheid en de leefomgeving. Het totale JTF-budget voor Nederland bedraagt ongeveer €630 miljoen. In Zuid-Nederland zijn Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg als JTF-regio’s aangewezen. Deze gebieden ontvangen ieder zo’n €58,5 miljoen aan JTF-middelen om de gevolgen van de transitie van fossiele industrieën op te vangen en een groene, circulaire en concurrerende economie te ontwikkelen met een daarbij passende en flexibele arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die hieraan bijdragen.

Met een Europese subsidie-injectie van bijna twee miljoen euro gaat de Goudse ALTA GROUP een proeffabriek bij Terneuzen bouwen die CO2 als grondstof gebruikt voor het maken van vloeistof voor batterijen en accu’s.

Als de proef slaagt dan zou de fabriek op termijn zo uitgebreid kunnen worden dat alle CO2 van bijvoorbeeld Yara en DOW wordt hergebruikt. Het provinciebestuur zoekt nog meer van dit soort ideeën, want er zijn tientallen miljoenen euro’s aan subsidie beschikbaar uit het Just Transition Fund (JTF).

Directeur Frank Vergunst van ALTA GROUP is tevreden met de financiële ondersteuning voor zijn project tot nu toe. “We gebruiken CO2 als grondstof, besparen 80 procent aan energie in ons productieproces en hebben vrijwel geen restproducten. Dat is het unieke aan ons product.”

ALTA GROUP wil binnenkort beginnen met de bouw van een proeffabriek op het Value Park naast Dow Terneuzen en dat kan met behulp van de subsidie uit het JTF.

Via dat fonds kan het Zeeuwse provinciebestuur in totaal zo’n 60 miljoen euro toekennen aan projecten die te maken hebben met de energietransitie, verduurzaming en de arbeidsmarkt in die sector.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Weet je een manier om CO2 te reduceren, heb je plannen voor waterstof of kun je iets verzinnen waardoor jongeren hier aan het werk kunnen met de energietransitie en daardoor in Zeeland blijven, dan maakt je plan kans op geld.”

ALTA GROUP wil met de proeffabriek laten zien dat er toekomst zit in het omzetten van CO2 tot batterijvloeistof. “Uiteindelijk gaan we met een grote fabriek 100.000 ton aan vloeistof produceren”, zegt directeur Vergunst. “En wanneer we nog groter kunnen groeien zouden we alle CO2-uitstoot van DOW en Yara samen kunnen hergebruiken.”

Er hangt boven die toekomstplannen wel een donkere wolk: het nieuws dat het Zeeuwse elektriciteitsnetwerk vol is en geen nieuwe projecten meer aankan. Dat baart Vergunst zorgen: “We hebben wel stroom nodig, natuurlijk.” Voor de proeffabriek is er in ieder geval wel genoeg stroom.

Op 15 augustus start een nieuwe inschrijvingsronde voor subsidies vanuit het Just Transition Fund. Jo-Annes de Bat is blij met de toekenning van geld aan ALTA GROUP en ziet dat er al meerdere gegadigden zijn met plannen op het gebied van infrastructuur van het netwerk, onderwijs en arbeidsmarkt.

Maar er is nog veel geld beschikbaar, volgens De Bat. “Dus heb je een idee? Meld je dan aan.”

US patent granted

In 2020, ALTA was granted a patent (US11053210B2) for our innovations with regards to manufacturing cyclic carbonates in a continuous process. Today, patent attorney Michiel Cramwinckel handed our CEO Frank Vergunst the certified copy of our patent. This strengthens ALTA’s IP position and marks the exclusivity of our current propylene carbonate project. With our novel process, we provide a green cyclic carbonate for the battery market.

Project proposal FutureCarbonNL

Last Thursday, February 2nd, our CEO Frank Vergunst and business developer Vivian Vergunst attended the celebratory meeting of FutureCarbonNL in Utrecht for handing in a project proposal at the Nationaal Groeifonds. FutureCarbonNL’s aim is to build a global leading carbontech-sector in the Netherlands. To support this, this project proposal valued at more than 1.4 billion euros was submitted. FutureCarbonNL is a partnership between universities, institutions, startups, SMEs, the industry, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Ministry of Infrastructure and Water Management.

As ALTA, we are a core member of FutureCarbonNL. They emphasise the importance of Carbon Capture and Utilisation, which is also the key to our project. If the proposal is accepted, the feasibility of our project would improve greatly. We are very pleased to see this progression and are proud of everyone that has contributed.

Financial report Claassen, Moolenbeek & Partners

Since 1983, Claassen, Moolenbeek & Partners issues financial reports to independently advise businesses on financial subjects. Recently, they made a financial report for our pilot plant project. The conclusion of the report stated that Claassen, Moolenbeek & Partners gives a positive advise for the request of financing by ALTA. This is an important step in the realisation of our green cyclic carbonate project. With this project, we will produce a High Purity green cyclic carbonate that can be used, among others, in the fast growing European battery industry.

The production process uses CO2 as feedstock and is sustainable along the way. This enables us to reduce our own carbon footprint and help other businesses do the same through Carbon Capture and Utilisaton (CCU), all while producing high quality products.

Year event ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’ in Woerden, the Netherlands

Today, our CEO Frank Vergunst and our Business Development manager Jaap Hoogcarspel attended the year event of GCNE, which stands for ‘Green Chemistry, New Economy’. The platform GCNE uses chain-forming, financing and policy in order to give innovative technologies and business models a fair chance. Together with the Royal Association for the Dutch Chemical Industry (VNCI), Frank presented for FutureCarbonNL during one of the break-out sessions. FutureCarbonNL is a proposal for a possible use of the Dutch national growth fund. In this presentation, Frank presented our ACT I project as a typical example of a CCU project.

Wind in de Zeilen network meeting in Vlissingen, the Netherlands

Today, our CEO Frank Vergunst presented the ALTA GROUP to all the attendees of the network meeting of the Wind in de Zeilen project of the province of Zeeland. Here, he gave a status update of our ACT I project which is partly funded by the province of Zeeland. The investment department of the province of Zeeland is pleased to hear where we currently stand in ACT I, and foresees things going according to plan in the future as well.

New website

Welcome to the new ALTA GROUP website! Here, you can learn about our activities, meet our team and explore our career options. Among other things, you can read about our green cyclic carbonates project that implements Carbon Capture and Utilisation (CCU), while producing high quality product. Furthermore, you can learn about our other projects and services that are backed by our broad experience in the oil and gas industry. You can also find out that we are always happy to expand our team and see which vacancies are currently open. Should you have any questions or wish to work with us, you can find our contact details here.