Met een Europese subsidie-injectie van bijna twee miljoen euro gaat de Goudse ALTA GROUP een proeffabriek bij Terneuzen bouwen die CO2 als grondstof gebruikt voor het maken van vloeistof voor batterijen en accu’s.

Als de proef slaagt dan zou de fabriek op termijn zo uitgebreid kunnen worden dat alle CO2 van bijvoorbeeld Yara en DOW wordt hergebruikt. Het provinciebestuur zoekt nog meer van dit soort ideeën, want er zijn tientallen miljoenen euro’s aan subsidie beschikbaar uit het Just Transition Fund (JTF).

Directeur Frank Vergunst van ALTA GROUP is tevreden met de financiële ondersteuning voor zijn project tot nu toe. “We gebruiken CO2 als grondstof, besparen 80 procent aan energie in ons productieproces en hebben vrijwel geen restproducten. Dat is het unieke aan ons product.”

ALTA GROUP wil binnenkort beginnen met de bouw van een proeffabriek op het Value Park naast Dow Terneuzen en dat kan met behulp van de subsidie uit het JTF.

Via dat fonds kan het Zeeuwse provinciebestuur in totaal zo’n 60 miljoen euro toekennen aan projecten die te maken hebben met de energietransitie, verduurzaming en de arbeidsmarkt in die sector.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Weet je een manier om CO2 te reduceren, heb je plannen voor waterstof of kun je iets verzinnen waardoor jongeren hier aan het werk kunnen met de energietransitie en daardoor in Zeeland blijven, dan maakt je plan kans op geld.”

ALTA GROUP wil met de proeffabriek laten zien dat er toekomst zit in het omzetten van CO2 tot batterijvloeistof. “Uiteindelijk gaan we met een grote fabriek 100.000 ton aan vloeistof produceren”, zegt directeur Vergunst. “En wanneer we nog groter kunnen groeien zouden we alle CO2-uitstoot van DOW en Yara samen kunnen hergebruiken.”

Er hangt boven die toekomstplannen wel een donkere wolk: het nieuws dat het Zeeuwse elektriciteitsnetwerk vol is en geen nieuwe projecten meer aankan. Dat baart Vergunst zorgen: “We hebben wel stroom nodig, natuurlijk.” Voor de proeffabriek is er in ieder geval wel genoeg stroom.

Op 15 augustus start een nieuwe inschrijvingsronde voor subsidies vanuit het Just Transition Fund. Jo-Annes de Bat is blij met de toekenning van geld aan ALTA GROUP en ziet dat er al meerdere gegadigden zijn met plannen op het gebied van infrastructuur van het netwerk, onderwijs en arbeidsmarkt.

Maar er is nog veel geld beschikbaar, volgens De Bat. “Dus heb je een idee? Meld je dan aan.”